Fookuses

Arvamuslugu 29.09
Riigikogus Vabaerakonna poolt algatatud merenduse riiklikult olulise küsimuse arutelul kõnelenud viitseadmiral Tarmo Kõuts toonitas, et Eesti merendus on sügavas madalseisus ja halvasti juhitud, mida saab paranda vaid kiirete õigus- ja maksupoliitiliste muudatustega. Kõutsi hinnangul on Eesti...
Uudis 29.09
Vabaerakonna fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase sõnul on 2017. aasta eelarve täis näivusi, mitte sisulisi vastuseid Eestit vaevavatele aeglasele majanduskasvule, sotsiaalsele kindlustundetusele ja haprale sisejulgeolekule. „Valitsuse poolt Riigikogule üle antud eelarve püüab imiteerida...
Uudis 28.09
Teisipäeval 27.septembril toimus Eesti Vabaerakonna Tartu linna piirkonna juhatuse koosolek, kus praegune juhatuse esimees Laili Jõgiaas taandas end ametist tervislikel põhjustel. Sellega seoses valiti ühendusele uus esimees ja aseesimees. Esimeheks valiti Vahur Kollom ja aseesimeheks Margo...
Uudis 27.09
Täna, rahvusvahelisel turismipäeval,esitasid Vabaerakonna saadikud arupärimise ajendatuna Eesti maaturismiettevõtete pöördumisest põhjendamatult karmidest nõuetest kaevude vee süvaanalüüside kohta. Saadikurühma aseesimees Andres Ammase sõnul võiks küsimused esitada ka ettevõtlusministrile või...