Juuni 2017

Monika Haukanõmm kutsus Võrumaa Teatajas valijaid rohkem tagasisidet andma

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Võrumaa Teataja küsis Kagu-Eestiga seotud Riigikogu liikmetelt: millised on Eestis sellised töökohad või ametid, kust saab töö ajal lahkuda, ilma et töötasu kannataks ja vallandamise hirmu ka pole? Küsimuse ajendaa Riigikogus 18. mai ööistungil toimunu, kui Reformierakonna fraktsioon lahkus protesti märgiks täies koosseisus istungilt

Kati Kongo: raiemahtusid peab kindlasti vähendama, aga RMK arvelt

Seotud inimene: 
Kati Kongo

Sõnakamad keskkonnakaitsjad nimetavad metsaomanikke „rahaahneteks ja saamahimulisteks loodusehävitajateks“ , mõistmata, et väga vähe on tänapäeval erametsaomanikke, kes raiuvad metsa ainult kasumi pärast. Pigem võetakse mets maha vajaduse pärast. Puistu on saavutanud raieküpsuse ja on hädavajalik see maha võtta.

Kaul Nurm: kuusikute raievanuse langetamise tagant paistavad suurtöösturite kõrvad

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

On kahju, et töökohti ja maksulaekumisi juurde tekitava suure puidutööstuse projekti ei soovitagi ajada läbipaistvalt ning loodussäästlikult. Metsandusse on vaja tasakaalu avaliku ja majandusliku huvi vahele, kirjutab Vabaerakonna maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm.

Artur Talvik: tööinspektsiooni ja minister Ossinovski tegevus on abitu ja hääbuva Eesti karje

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Eesti on asunud kordama vanade heaoluühiskondade kõige rämedamaid vigu. Sotsiaal- ja majanduspoliitika põhieesmärgiks on saamas poliitikute ülepaisutatud lubaduste kinni maksmine, mis tapab algatusvõime ja loova vaimu. Iga uus „õnnesüst“ tekitab aina suurema sõltuvuse ja nii jookseb kogu demokraatlik süsteem umbe, sest raha ei tule „seina seest“.

Sirje Kiin: inimarengu aruanne näitab teed Eesti tulevikku

Seotud inimene: 
Sirje Kiin

Nagu hiljutine inimarenguaruanne väitis, vajab Eesti rohkem avatust ja tarka, aktiivset rändepoliitikat. Ainult nõnda saame täita oma põhiseaduslikku kohustust: kaitsta Eesti rahvast, keelt ja kultuuri, kirjutab kirjandusteadlane Sirje Kiin (Vabaerakond).

Esimesel juunil arutas riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena uut inimarengu aruannet 2016/2017, mis kannab pealkirja «Eesti rändeajastul».

Andres Ammas: olen sotsiaaldemokraatliku omavalitsuse vastu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski pidas pühapäeval erakonna üldkogul ägeda kõne. Muu hulgas ütles ta, et kohalikel valimistel tuleb pöörata rohkem tähelepanu maailmavaatelistele küsimustele ja kohalikud valimised pole kunagi ainult kohalikud. Protesteerin sellise mõtteviisi vastu ja loodan, et sotsiaaldemokraatide unenäod ei saa kunagi tegelikkuseks.

Haukanõmm: Anname hoogu meie laste ettevõtlikkusele ja valmidusele taskuraha teenida

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Võrumaa Teataja küsib miks on laste tööle asumisel rohkem keelamist kui lubamist. Mis töid tegite oma lapsepõlves?

Vastab Monika Haukanõmm:

Me ei tohi kasvatada oma lapsi vati see nende eest iga sammu ette ära astudes. Oma taskuraha teenimine on samal ajal ka ettevõtlus- ja majandusõpe, tahame, et Eesti on ise hakkama saavate inimeste riik. Peame leidma ja pakkuma töötegemise võimalusi, väga halb, kui koolilaps kõige innukamal tööletahtmise suvel seda ei saa, nii võib tahtmine üldse kaduda.

Aimar Altosaar: Piirideta mäng piiridega

Seotud inimene: 
Aimar Altosaar

Meie haldusreformi ajalugu on pikk ja konarlik. Eestis on pooleteise aastasaja jooksul keskmiselt iga 15 aasta tagant sisemaiseid piire ümber kujundatud, antud omavalitsustele juurde otsustusõigusi ja neid ära võetud, luues ja taandades erinevaid tasandeid. Raha on aga teatavasti alati nappinud! Nüüd on lõpusirgele jõudnud üks kauaoodatud haldusreformi üritus, mida võiks aga nimetada kimäärseks – ehk ebaloomulikuks, ebaloogiliseks ja liiga paljudele Eesti elanikele ka ebameeldivaks.

Monika Haukanõmm: Poliitika vajab naisi, mitte triibulisi nimekirju

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Siin pole üldse küsimustki: Eestil on vaja rohkem naisi riigi juhtimisse ja poliitikasse, tasakaalukamaid ja õiglasemaid otsuseid. Ent triibulised nimekirjad selle saavutamisele kaasa ei aita.

Näiteks Vabaerakond ei teinud riigikogu valimistel triibulist nimistut, üldnimekiri pandi paika liikmetevahelise hääletuse alusel, eesotsas nii mehi kui naisi. Valimisnimekirjas saavad naised meestega samaväärseid kohti, sellepärast et meil on targad, haritud, silmapaistvad naised, kes on saavutanud töö ja tegemistega küllalt tuntust ja neid usaldatakse meestega võrdselt.

Andres Herkel: Korruptsiooni ennetamine on äriühingute nõukogude ülesanne

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Kalle Pallingu kummaline askeldamine Eesti Energia nõukogu liikmena tõi Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni ette ühe kiire töö, mida ei saanud edasi lükata. Jutt on riigiettevõtte nõukogu liikmele sobivast või sobimatust tegevusest, kuid probleemi laiem tagamaa ulatub nende nõukogude komplekteerimiseni ning korruptsiooni ennetamise küsimusteni riigile kuuluvates äriühingutes.

Sirje Kiin: Eesti võimalus olla suur välispoliitika tegija

Seotud inimene: 
Sirje Kiin

Eesti ei peaks Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal piirduma ainult ühenduse digituru korrastamise kavaga, mis on mõistagi samuti oluline, vaid tegelema jõuliselt just nimelt kogu bloki ühise kaitsepoliitikaga, kirjutab kirjandusteadlane Sirje Kiin (Vabaerakond).

Esimesest juulist alates on Eesti esimest korda pooleks aastaks Euroopa Nõukogu eesistujariik.

Ain Ostra: kaua peab taluma Eestit vaevavat parteilist toiduahelat?

Seotud inimene: 
Ain Ostra

Kohalikud valimised on tulemas. See on õige aeg valijale, kui ta saab otsustada, kas tema kohalikku omavalitsust peaksid juhtima omakasust juhinduvad parteilased või need, kes on oma tootva töö kõrvalt valmis panustama kohaliku kogukonna arengusse, kirjutab Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra.

Andres Herkel: Jüri Ratase valik – Kas Keskerakond või Eesti?

Seotud inimene: 
Andres Herkel

 

Saades Keskerakonna esimeheks ja peaministriks oli Jüri Ratasel valida kahe tee vahel. Kas ehitada Eestit ja lasta Keskerakonnal laguneda või vastupidi – ehitada Keskerakonda ja lagundada sellega Eestit. Kõik, kes arvavad, et mingid vahepealsed variandid on võimalikud, eksivad – kaasa arvatud Ratas ise.