August 2014

Kes korrumpeerib rahvusvahelise süsteemi?

Ungaris on justkui võimul kohalike kommunistide antipood, kes sarnaneb ühtäkki vägagi Vene kommunismi järeltulijatega.

Vene uusimperialism ärgitab heitma kriitilise pilgu rahvusvahelise koostöö kiratsevasse kööki. Kas ja kuivõrd on praegused koostööformaadid kaotanud oma senise mõtte? Millist valmisolekut agressori peatamiseks saab ilmutada näiteks ÜRO julgeolekunõukogu, kui agressor on selle nõukogu liige? Mida suudab Euroopa Liit kollektiivselt ja selle liikmed ükshaaval, kui sõltuvus Vene gaasist on tõsiasi?

Eesti võtku elamuehituses Soomest eeskuju

Aastaks 2014 on Soome valitsus eraldanud rohkem kui miljard eurot madala intressiga laenudeks omavalitsustele, millega finantseeritakse meie mõistes munitsipaalelupindade ehitust ja vanade majade renoveerimist. Ka Eestis peaksime seda teed minema. Nii suudaksime kehtestada ühtsed standardid üüritavatele korteritele ja saada üürihinnad kontrolli alla ka erasektoris.