Arvamuslood

07.03.2018
Vabaerakonna saadikud ei toeta riigikontrolöri ametisse nimetamist. Põhjuseks on riigikontrolöri kandidaadi esitamise kiirustav ja puudulik protsess. Lisaks ei tohiks riigikontroll muutuda riigiasutustele mugavaks partneriks, milles Vabaerakond praegu ohtu näeb. “Vabaerakonna saadikute jaoks on...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud annavad täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, mis puudutab Tartusse planeeritavat puidurafineerimistehast. Eeskätt huvitab saadikuid, miks on tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vajalik algatada eriplaneering ning kas tegemist on lihtsalt Est-Forile kätte...
Monika Haukanõmm
06.03.2018
Täna Riigikogu saalis oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutatud eakate hakkamasaamisest ning hoolduskindlustuse loomisest peab Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul kujunema valitsuse prioriteetseim ülesanne lähitulevikus. Lisaks märgib ta, et suurema rolli eakate...
04.03.2018
Jevgeni Ossinovskil on kiire taip ja hea haridus. Aga ta tuli Eesti poliitikasse parteibroilerite kuldajal ja see on jätnud tema komberuumile jälje. Aktsiisi alalaekumine ja piirikaubandus võiks vabalt olla pea- ja rahandusministri rida, kui tervise- ja tööminister ise ei oleks end sellega nii...
22.02.2018
Vabaerakonna juhatus kinnitas uute liikmete vastuvõtmise ning üheks liikmeks astujaks on endine IRL- i Noorteühenduse esimees ja EKRE asutajaliige Sten-Hans Vihmar. Lisaks on Vihmar olnud Eesti Rahvusliku Liikumise juhatuse liige. "Kaalusin pikalt, millise poliitilise jõuga ma näeksin ühist...
20.02.2018
Noored, kas teadsite, et sotsiaaldemokraatide algatusel on Riigikogu menetluses seaduseelnõu, mis soovib teie järel nuhkima hakata? Kui te ei õpi, ei tööta, pole töötuna arvel, teil pole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, ei saa töötamise toetamise teenust, ei...
Jüri Adams
20.02.2018
Riigikogu nn kartellierakonnad otsustasid täna menetlusest tagasi lükata Jüri Adamsi, Andres Herkeli, Artur Talviku, Krista Aru ning Monika Haukanõmme algatatud seaduseelnõu, millega sooviti kehtestada raamid Riigikogu valimisringkondade suurusele ja neis jagatavale mandaatide arvule. Peamine...
20.02.2018
Vabaerakonna saadiku Andres Herkeli esitatud kuriteoteade Riigiprokuratuurile Tallinna linna eelarveliste vahendite eest PBK-lt saadete tellimine endast kuriteokoosseisu ei kujuta ning menetlus jäeti algatamata. Vabaerakonna fraktsioon otsib võimalusi seaduse muutmiseks. „Ma pean seda ikka...
Monika Haukanõmm
15.02.2018
Vabaerakonna saadikud soovivad täna justiitsminister Urmas Reinsalule üle antud arupärimisega teada, miks on tasuta õigusabi saajate hulgas üle keskmist palka teenivad inimesed ning miks ei korraldanud ministeerium 2,2 miljonit maksva tasuta õigusabi teenuse ostmiseks riigihanget. „Numbreid...
14.02.2018
Vabaerakond andis riigikogu menetlusse otsuse eelnõu, sätestamaks maksumaksjatele võimaluse ise oma tulumaksu määrast üks protsent suunata enda valitud vabaühendusele. Et inimesed ise saaksid otsustada, kas toetada kohalikku külaseltsi või päästeliitu või hoopiski mõnd üleriigilist...
13.02.2018
Vabaerakond teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja eelnõu, mis annab igale kodanikule õiguse suunata kuni 1 % tema poolt riigile makstavast tulumaksust heategevuseks või vabaühenduste tegevuse toetuseks. Eelnõu antakse üle homsel Riigikogu istungil. Eelnõu algatust tutvustatakse koos...
Ain Ostra
13.02.2018
Eelmise aasta maksulaekumised on selgunud: valitsuse jäärapäise aktsiisipoliitika tagajärjel on riigil jäänud saamata 55 miljonit alkoholiaktsiisi, 22 miljonit kütuseaktsiisi ja 13 miljonit tubakaaktsiisi. Kõigele lisaks käibemaks, ehk siis kõik kokku kaugelt üle 100 miljoni euro. Valitsuse...
12.02.2018
Andres Herkel annab tänasel Riigikogu istungil Vabaerakonna saadikute poolt riigihalduse ministrile Jaak Aabile üle arupärimise seoses külade õigusega muuta halduskuuluvust. Herkeli sõnul jäi haldusreformist ripakile hulk probleeme, mida saanuks palju sujuvamalt lahendada. „Haldusreformi käigus...
06.02.2018
Vabaerakonna fraktsiooni esimees Artur Talvik uurib justiitsminister Urmas Reinsalult kirjaliku küsimuse vormis riigi tasuta õigusabi teenuse korraldamise, teenust osutava ettevõtte ning selle omaniku Artur Fjodorovi kohta. „Justiitsminister Reinsalu on hakkama saanud järjekordse möödapanekuga...
05.02.2018
Vabaerakonna fraktsioon annab täna keskkonnaminister Siim Kiislerile üle arupärimise, milles soovib täpsustada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) koostööd tselluloositehase arendaja Est-For Investiga. „See ei ole aktsepteeritav, et riigi ühisvara, mets, lubatakse Est-For Invest tehasele, mille...
01.02.2018
Kolmapäevane Pealtnägija saade paljastas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Tartu lähistele plaanitava tselluloositehase vahel sõlmitud heade kavatsuste protokolli, mis seab selgelt RMK juhtkonna, nii nõukogu kui juhatuse tegevuse, kahtluse alla. „See ei ole aktsepteeritav, et riigi ühisvara...
27.01.2018
Nädalavahetusel, 26. ja 27. jaanuaril toimunud Vabaerakonna üheteistkümnendal Esinduskogul kinnitati majandusprogrammi põhialused, mis tuginevad inimese vabadusele tegutseda ja tagada enda ja oma pere toimetulek bürokraatiavabalt. Kohtumise põhirõhk oli suunatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi...
25.01.2018
Eeloleval nädalavahetusel, 26. ja 27. jaanuaril toimub Elvas Vabaerakonna üheteistkümnes Esinduskogu. Kohtumise põhirõhk on suunatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistele ning erakonna programmi koostamisele, mille üks osa on ka äsja valminud majandusprogrammi põhialused. „Seekordse...
25.01.2018
Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel eelnõu, mille jõustumisel saaksid Riigikokku ja Tallinna volikokku need kandidaadid, kelle isiklike häälte osakaal on kõige kõrgem, mitte need, kes on pandud kõrgemale kohale erakonna poolt koostatud nimekirjas. Teiste sõnadega osutub valituks see, kellel on...
24.01.2018
Vabaerakonna juhatus on ühehäälselt justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldushääletuse poolt. Erakonna esimees Artur Talvik toob välja, et umbusaldusavalduse ainsaks põhjuseks pole justiitsministri viimaste päevade väljaütlemine, vaid kogu tema poliitline tegevus. "Me ühineme umbusaldusavaldusega...