Arvamuslood

20.03.2018
Vabaerakonna saadikud Monika Haukanõmm ja Andres Herkel esitasid sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale uue kirjaliku küsimuse SKAIS2 infosüsteemi ettevalmistamise ja arendamise kohta. Saadikud soovivad selgust, kes projekti edasise käigu üle otsustab ja kes vastutab. „Kui käpardliku juhtimise ja...
20.03.2018
Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel Vabaerakonna esitatud opositsiooni kaitse eelnõu, mis lükati 42 häälega menetlusest tagasi. Eelnõu eesmärk oli täpsustada erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise korda volikogu komisjonides. Samuti oli Vabaerakonna soov eelnõus, et volikogu...
19.03.2018
Krista Aru annab Vabaerakonna saadikute nimel täna kultuuriminister Indrek Saarele üle arupärimise koori-, orkestri- ja tantsujuhtide töö tasustamise ning sellest johtuvalt kogu valdkonna jätkusuutlikkuse kohta. Aru hinnangul väheneb ebapiisava rahastamise järel koori-, orkestri- ja tantsujuhtide...
18.03.2018
Märjamaa pikaaegne vallavolikogu esimees Urmas Kristal astus Vabaerakonna Raplamaa piirkonna liikmeks. "Leian, et Vabaerakond on just see erakond, kes on pakkunud Eesti poliitikas mõistlikku ja tasakaalukat lähenemist ilma äärmustesse kaldumata. Nende ettepanekud haldusreformi vigade paranduseks,...
17.03.2018
Tihti on räägitud avalikkuses, et Eesti vajab narratiivi. Viimasena kirjutas sellest ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi, kes pakub ERR-i arvamusloos välja kolm ideed, millest kokku punuda Eesti järgmine narratiiv. Nendeks on tõhus riik, mahe Eesti ning jätkusuutlik mittekasv. Tema sõnul on...
16.03.2018
Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. Oleme kirjutanud, rääkinud ning miitingutel protesteerinud. Ent metsaraie Eestis üha hoogustub. Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema...
16.03.2018
Võimeka riigi alus on rahulolevad ja õnnelikud inimesed. Õnnelikuks teeb inimese see, kui ta tunneb ennast oma kogukonnas kindlalt, toetatuna ja vajalikuna. Eesti elu peab edenema igas Eestimaa nurgas ning selleks on parim viis anda kohalikele suurem otsustusõigus oma kodukoha arengu üle. Me anname...
15.03.2018
Vabaerakonna saadik Krista Aru tegi täna Riigikogus eesti keele teemalise oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu lõppedes ettepaneku muuta emakeelepäev alates järgmisest aastast riiklikuks pühaks. See oleks Riigikogu selle koosseisu, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aegse Riigikogu, tunnustus...
15.03.2018
Täna on Vabaerakonna algatusel Riigikogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutamisel eesti keel riikliku taristuna. Lisaks Krista Arule arutlevad eesti keele elujõulisuse ja vajalike seadusandlike rakenduste üle haridusvaldkonnas Tiit Aleksejev, Martin Ehala ning Birute-Klaas Lang. „Eesti keel...
15.03.2018
Esmaspäeval lõppenud kogukondade EV100 taotlusvoorust soovitakse kogukonnaelu edendamiseks taotleda ligi 1,3 miljonit eurot. Taotlusvooru aluseks oli Vabaerakonnale riigieelarvest eraldatud raha, millest erakond loobus ning tegi Külaliikumisele Kodukant ettepaneku luua selle abil sõltumatu ja...
14.03.2018
Seakasvataja Urmas Laht on nn searaha jagamisel maaeluminister Tarmo Tamme nõustajana selges huvide konfliktis. Kui valitsusjuht ja ka teiste erakondade juhid valitsuses taolistele juhtumit hinnangut ei anna, kinnistub kinnistub küüniline arusaam, et poliitiline võim on omadele raha jagamise vahend...
13.03.2018
Täna toimus Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk oli juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimus Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“, kuhu Kiisler imbus...
13.03.2018
Teisipäeval, 13. märtsil kell 10.20 toimub Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimub Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie...
12.03.2018
Tänasest on avatud värske uudiste, videote ja arvamusportaal vabauudised.ee , mis pakub platvormi kogukondlikele uudistele ning erinevatele arvamustele valdkondlikel teemadel. Kaastöid, tähelepanekuid ja ideid vabauudised.ee portaaliga seonduvalt ootame aadressile toimetaja@vabauudised.ee ja...
12.03.2018
Täna toimunud otsedemokraatia taastamiseks korraldatud meeleavaldusel kinnitas Vabaerakonna esimees Artur Talvik, et erakond valmistab ette seaduseelnõud, mis kehtis ka meie esimeses põhiseaduses. „See nii öelda põhiseaduse täiendamise eelnõu soovib, et juhul, kui riigikogu on napi häälteenamusega...
12.03.2018
Täna oli Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutamisel Vabaerakonna esitatud opositsiooni kaitse eelnõu, mis lükati komisjonis edasiselt arutelult tagasi. Eelnõu eesmärk oli täpsustada erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise korda volikogu komisjonides. Samuti oli Vabaerakonna soov...
09.03.2018
Täna keskpäeval toimus üheaegselt Harjumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Põlvamaal asuvatel raielankidel Vabaerakonna Metsarahu Manifesti ettelugemine, mille eesmärgiks oli avalikkuse tähelepanu pööramine Eesti metsade hoidmisele ja jätkusuutlikule majandamisele. “Leiame, et on viimane aeg sõlmida...
07.03.2018
Praegusel hetkel, tuleb tunnistada, on eakate hooldus ning eakate toimetulek lükatud eaka enda või siis perekonna õlule. Need õlad aga seda raskust enam kanda ei suuda, kirjutab riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm (Vabaerakond). Rääkisime eile riigikogus üle pika aja abi...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud ei toeta riigikontrolöri ametisse nimetamist. Põhjuseks on riigikontrolöri kandidaadi esitamise kiirustav ja puudulik protsess. Lisaks ei tohiks riigikontroll muutuda riigiasutustele mugavaks partneriks, milles Vabaerakond praegu ohtu näeb. “Vabaerakonna saadikute jaoks on...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud annavad täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, mis puudutab Tartusse planeeritavat puidurafineerimistehast. Eeskätt huvitab saadikuid, miks on tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vajalik algatada eriplaneering ning kas tegemist on lihtsalt Est-Forile kätte...