Arvamuslood

15.03.2018
Esmaspäeval lõppenud kogukondade EV100 taotlusvoorust soovitakse kogukonnaelu edendamiseks taotleda ligi 1,3 miljonit eurot. Taotlusvooru aluseks oli Vabaerakonnale riigieelarvest eraldatud raha, millest erakond loobus ning tegi Külaliikumisele Kodukant ettepaneku luua selle abil sõltumatu ja...
14.03.2018
Seakasvataja Urmas Laht on nn searaha jagamisel maaeluminister Tarmo Tamme nõustajana selges huvide konfliktis. Kui valitsusjuht ja ka teiste erakondade juhid valitsuses taolistele juhtumit hinnangut ei anna, kinnistub kinnistub küüniline arusaam, et poliitiline võim on omadele raha jagamise vahend...
13.03.2018
Täna toimus Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk oli juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimus Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“, kuhu Kiisler imbus...
13.03.2018
Teisipäeval, 13. märtsil kell 10.20 toimub Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimub Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie...
12.03.2018
Tänasest on avatud värske uudiste, videote ja arvamusportaal vabauudised.ee , mis pakub platvormi kogukondlikele uudistele ning erinevatele arvamustele valdkondlikel teemadel. Kaastöid, tähelepanekuid ja ideid vabauudised.ee portaaliga seonduvalt ootame aadressile toimetaja@vabauudised.ee ja...
12.03.2018
Täna toimunud otsedemokraatia taastamiseks korraldatud meeleavaldusel kinnitas Vabaerakonna esimees Artur Talvik, et erakond valmistab ette seaduseelnõud, mis kehtis ka meie esimeses põhiseaduses. „See nii öelda põhiseaduse täiendamise eelnõu soovib, et juhul, kui riigikogu on napi häälteenamusega...
12.03.2018
Täna oli Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutamisel Vabaerakonna esitatud opositsiooni kaitse eelnõu, mis lükati komisjonis edasiselt arutelult tagasi. Eelnõu eesmärk oli täpsustada erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise korda volikogu komisjonides. Samuti oli Vabaerakonna soov...
09.03.2018
Täna keskpäeval toimus üheaegselt Harjumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Põlvamaal asuvatel raielankidel Vabaerakonna Metsarahu Manifesti ettelugemine, mille eesmärgiks oli avalikkuse tähelepanu pööramine Eesti metsade hoidmisele ja jätkusuutlikule majandamisele. “Leiame, et on viimane aeg sõlmida...
07.03.2018
Praegusel hetkel, tuleb tunnistada, on eakate hooldus ning eakate toimetulek lükatud eaka enda või siis perekonna õlule. Need õlad aga seda raskust enam kanda ei suuda, kirjutab riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm (Vabaerakond). Rääkisime eile riigikogus üle pika aja abi...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud ei toeta riigikontrolöri ametisse nimetamist. Põhjuseks on riigikontrolöri kandidaadi esitamise kiirustav ja puudulik protsess. Lisaks ei tohiks riigikontroll muutuda riigiasutustele mugavaks partneriks, milles Vabaerakond praegu ohtu näeb. “Vabaerakonna saadikute jaoks on...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud annavad täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, mis puudutab Tartusse planeeritavat puidurafineerimistehast. Eeskätt huvitab saadikuid, miks on tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vajalik algatada eriplaneering ning kas tegemist on lihtsalt Est-Forile kätte...
Monika Haukanõmm
06.03.2018
Täna Riigikogu saalis oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutatud eakate hakkamasaamisest ning hoolduskindlustuse loomisest peab Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul kujunema valitsuse prioriteetseim ülesanne lähitulevikus. Lisaks märgib ta, et suurema rolli eakate...
04.03.2018
Jevgeni Ossinovskil on kiire taip ja hea haridus. Aga ta tuli Eesti poliitikasse parteibroilerite kuldajal ja see on jätnud tema komberuumile jälje. Aktsiisi alalaekumine ja piirikaubandus võiks vabalt olla pea- ja rahandusministri rida, kui tervise- ja tööminister ise ei oleks end sellega nii...
22.02.2018
Vabaerakonna juhatus kinnitas uute liikmete vastuvõtmise ning üheks liikmeks astujaks on endine IRL- i Noorteühenduse esimees ja EKRE asutajaliige Sten-Hans Vihmar. Lisaks on Vihmar olnud Eesti Rahvusliku Liikumise juhatuse liige. "Kaalusin pikalt, millise poliitilise jõuga ma näeksin ühist...
20.02.2018
Noored, kas teadsite, et sotsiaaldemokraatide algatusel on Riigikogu menetluses seaduseelnõu, mis soovib teie järel nuhkima hakata? Kui te ei õpi, ei tööta, pole töötuna arvel, teil pole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, ei saa töötamise toetamise teenust, ei...
Jüri Adams
20.02.2018
Riigikogu nn kartellierakonnad otsustasid täna menetlusest tagasi lükata Jüri Adamsi, Andres Herkeli, Artur Talviku, Krista Aru ning Monika Haukanõmme algatatud seaduseelnõu, millega sooviti kehtestada raamid Riigikogu valimisringkondade suurusele ja neis jagatavale mandaatide arvule. Peamine...
20.02.2018
Vabaerakonna saadiku Andres Herkeli esitatud kuriteoteade Riigiprokuratuurile Tallinna linna eelarveliste vahendite eest PBK-lt saadete tellimine endast kuriteokoosseisu ei kujuta ning menetlus jäeti algatamata. Vabaerakonna fraktsioon otsib võimalusi seaduse muutmiseks. „Ma pean seda ikka...
Monika Haukanõmm
15.02.2018
Vabaerakonna saadikud soovivad täna justiitsminister Urmas Reinsalule üle antud arupärimisega teada, miks on tasuta õigusabi saajate hulgas üle keskmist palka teenivad inimesed ning miks ei korraldanud ministeerium 2,2 miljonit maksva tasuta õigusabi teenuse ostmiseks riigihanget. „Numbreid...
14.02.2018
Vabaerakond andis riigikogu menetlusse otsuse eelnõu, sätestamaks maksumaksjatele võimaluse ise oma tulumaksu määrast üks protsent suunata enda valitud vabaühendusele. Et inimesed ise saaksid otsustada, kas toetada kohalikku külaseltsi või päästeliitu või hoopiski mõnd üleriigilist...
13.02.2018
Vabaerakond teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja eelnõu, mis annab igale kodanikule õiguse suunata kuni 1 % tema poolt riigile makstavast tulumaksust heategevuseks või vabaühenduste tegevuse toetuseks. Eelnõu antakse üle homsel Riigikogu istungil. Eelnõu algatust tutvustatakse koos...